ATAMA-AVTO.RU

Johan C. op de Coul Werken in een digitale wereld


Diverse technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe functies, taken en competenties. De informatie in het rapport uit 2001 is in deze nieuwe uitgave geactualiseerd en verder ontwikkeld. Ook zijn op basis van nieuwe inzichten functies nader omschreven en nieuwe functies gedefi nieerd.In dit rapport is een koppeling met het e-CF gelegd, het Europees competentieframework datook in Nederland steeds breder wordt geadopteerd. Het competentiemodel dat in het rapport van2001 is gepresenteerd (het Ngi-competentiemodel ), is daarvoor uitgebreid: de e-competentiereferenties(e-competences ) van het e-CF zijn toegevoegd. Vanwege het opgaan van Ngi in KNVI(zie hoofdstuk 2) heeft het model een nieuwe naam gekregen: het KNVI-competentiemodel .Het competentiemodel in dit rapport gaat verder dan alleen ICT-functies. Het strekt zich uitover alle activiteiten rond informatievoorziening. En dat zowel in gebruikersorganisaties enICT-organisaties als bij ICT-leveranciers en in ICT-regieorganisaties2 . Tevens is onderkend datorganisaties en bedrijfsprocessen één geheel vormen met ICT. Ze vullen elkaar aan, beïnvloedenelkaar en zijn wederzijds afhankelijk. Daarom geeft dit rapport ook invulling aan taken encompetenties voor beheer van bedrijfsprocessen waar deze een relatie hebben met de informatievoorziening.Het nieuwe rapport biedt continuïteit voor de functiehuizen van bedrijven en organisatiesdie de eerdere rapporten hebben toegepast. Ook biedt het voor hen een actualisering metnieuwe functies, taken en competenties. Vanwege de koppeling met het e-CF ondersteunt ditrapport ook bedrijven en organisaties die dit competentieframework gebruiken of ernaar willenoverstappen.

6207.92 RUR

/ / похожие

Подробнее

Alan T. Norman Machinaal Leren In Actie


Bent u op zoek naar een basisboek om u op weg te helpen met de basisconcepten van Machinaal leren? Mijn boek zal u de basisconcepten uitleggen op manieren die gemakkelijk te begrijpen zijn. Zodra u dit boek hebt gelezen, zult u een stevige greep op de kernprincipes hebben die het gemakkelijker zullen maken om aan een geavanceerder boek te stappen indien u meer wilt leren. Informational Technology bedrijf in het hart van SFC. Hij streeft ernaar om te werken voor de Amerikaanse overheid als een security hacker, maar houdt ook van het onderwijzen van anderen over de toekomst van technologie. Alan is ervan overtuigd dat de toekomst zal sterk vertrouwen op computer ”geeks” voor zowel de veiligheid en de successen van bedrijven en toekomstige banen gelijk. In zijn vrije tijd, hij houdt van analyseren en alles onderzoeken over het spel van basketbal.

270.06 RUR

/ / похожие

Подробнее

Jos van Rooyen Testautomatisering wendbaar organiseren


Testautomatisering is geen nieuw onderwerp; er is al veel over gezegd en geschreven. De auteurs van dit boek stellen vast dat mensen en organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van IT en dat doordoor expliciete aandacht voor de kwaliteit van software en de rol van testen daarbinnen meer dan ooit belangrijk is. Met name in de context van Agile en DevOps is testautomatisering dan een cruciaal instrument voor het verhogen van de kwaliteit van software.Door de toenemende snelheid in softwareontwikkeling is handmatig testen niet meer toereikend. Het tempo is simpelweg niet bij te houden. In een Agile/DevOps context neemt de snelheid van ontwikkeling en releases toe. Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) zijn standaard aan het worden. CI/CD vraagt om continuous testing, waarbinnen testautomatisering een centrale rol speelt.Dit boek laat zien hoe bij het testen van software een aantal belangrijke ontwikkelingen samenkomen. Architectuur is het op systematische wijze vertalen van doelstellingen, eisen en wensen naar richtinggevende uitspraken en modellen.Ten tweede wordt ingegaan op de relatie tussen mens, organisatie, proces, data entechnologie. Een vijfluik van onderwerpen die helaas nog te weinig in samenhang worden beschouwd bij verbeteringen en vernieuwingen, die zich voordoen bij de inzet van testautomatisering. De introductie van nieuwe methoden en technieken levert vaak een verschuiving van taken en rollen op, en een verandering in gevraagde competenties.Ten derde wordt ook ingegaan op volwassenheid en veranderpotentieel van organisaties. Nieuwe technieken hebben niet alleen impact op de manier waarop organisaties werken, maar moeten ook landen. En dat kost tijd en energie – een logische constatering waarvoor in de praktijk niet altijd oog is. Veranderen is niet alleen veranderkundig een opgave, maar levert vaak ook diverse dilemma’s op. Dilemma’s in bijvoorbeeld organisatie-inrichting of in de positie van mensen binnen organisaties. Met een groeimodel geven de auteurs in dit boek hulp voor dergelijke keuzes die organisaties moeten maken bij het organiseren van testautomatisering.

2681.76 RUR

/ / похожие

Подробнее

Michiel van der Molen Projectmanagement voor opdrachtgevers 6de herziene druk


Projectmanagement is meer dan het werk van de projectmanager: als opdrachtgever speel je een sleutelrol. Dit boek helpt je om als opdrachtgever effectief en efficiënt strategische sturing te geven aan projecten. Daarnaast geeft dit boek antwoorden op praktische vragen waar je als opdrachtgever mee geconfronteerd wordt.Dit boek is bestemd voor managers die in de rol van opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor verschillende soorten projecten, zoals productontwikkeling, infrastructurele werken, woningbouw, bedrijfsverhuizingen of ICT-projecten. Daarnaast is het nuttig voor projectmanagers om door de bril van een opdrachtgever naar hun eigen rol te kijken.Veel grote organisaties bevinden zich in een overgang van een 'klassieke' naar een 'agile' aanpak van projecten, met ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop managers bij projecten betrokken zijn. Deze zesde druk biedt managers hierbij ruime ondersteuning. Met meer dan 15.000 verkochte exemplaren is dit boek uitgegroeid tot hét standaardwerk over opdrachtgeverschap van projecten.Het boek is voorzien van illustraties van Johan van Zanten (Studio Noord, Amsterdam).“… levert op een zeer toegankelijke wijze uiterst bruikbare informatie voor iedere manager die geconfronteerd wordt met het besturen van projecten. Een aanrader dus.” (Manager & Literatuur)“… gaat in op ‘uit het leven gegrepen’ vragen waarmee opdrachtgevers worstelen. Helder en beknopt geschreven, zoals opdrachtgevers dat graag zien.” (Projectie)“… een overzichtelijk en vooral leesbaar boek…een goed voorbereide opdrachtgever is onontbeerlijk voor het succes van het project. Dit boek is daar een uitstekend middel voor.” (Projectmanager)

2010.39 RUR

/ / похожие

Подробнее

Frank Turley Agile Scrum Handboek


Dit is een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen gids voor iedereen die het Agility concept en het Scrum framework wil leren. Het behandelt de onderliggende concepten en principes, samen met Scrum rollen en verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artifacts en schalingsbenaderingen. Ook komen algemene praktijken en technieken aan de orde.❶ In plaats van lof te uiten voor Agility, concentreert het boek zich op het begrijpen van de ware betekenis ervan op een eenvoudige en consistente manier en bekijkt het de soorten projecten waarvoor het werkt en waarvoor mogelijk niet. Dit fundament helpt je de weg te vinden in dagelijkse problemen in de echte wereld. ❷ Het boek is een complete gids voor de kern van het Scrum framework, gebaseerd op de Scrum Guide (editie november 2017). Het behandelt alle rollen en verantwoordelijkheden, events en artifacts. Met een korte sectie over het schalen van Scrum.❸ Er is een hoofdstuk over eXtreme Programming, dat is gebruikt als excuus om een aantal van de belangrijkste Agile werkwijzen en technieken, zoals Test Driven Development en Pair Programming, op een geïntegreerde manier te verkennen.❹ Het vierde hoofdstuk is een overzicht van de DSDM® methodiek, dat voornamelijk gericht is op de aanpak en het beheer van scope en fixed-price contracten op een gestructureerde manier.❺ In het laatste hoofdstuk staat een overzicht van Kanban en ScrumBan.Dit boek is in lijn met het certificeringsprogramma van EXIN Agile Scrum Foundation.

2094.31 RUR

/ / похожие

Подробнее

Dana Lyons Transformatie


Mens, dier of onmens? Als het onduidelijk wordt, is er een speciaal iemand nodig om klaarheid te scheppen. FBI speciaal agent Dreya Love werkt liefst alleen. Maar wanneer haar vriendin, de dochter van een senator, vermoord wordt, is ze verplicht samen te werken met rechercheur Rhys Morgan, want anders moet ze in de diepste krochten van de hel gaan werken. Wanneer meer doden vallen met een lichaam dat lijkt op dat van het eerste slachtoffer wordt Interpolagent Quinn Kingston aan het team toegevoegd. De zaak wordt dodelijk wanneer hun onderzoek een geheim genetisch onderzoeksprogramma, een doofpotoperatie van de overheid en een waarschuwing om het op te geven aan het licht brengt. De jacht op een moordenaar, een medicijn en een buitenaards ingrediënt brengen hen samen op een manier die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Ze zullen snel ontdekken dat de waarheid naar een hel leidt waarvan ze het bestaan niet afwisten. DREYA LOVE bijt zich vast … als een pitbull Dana Lyons comb Dreya Love Transformatie is een aantrekkelijke thriller die de recentste romantische trends combineert met de omgekeerde harem, gedaanteverwisselingen, een detectiveverhaal en een snuifje sciencefiction. FBI speciaal agent Dreya Love werkt liefst alleen, ze drinkt mescal en ze houdt van vrijblijvende seks. Vraag haar telefoonnummer dus maar niet. Bij de FBI heeft ze haar eigen, erg principiële manier van werken, maar ze is bereid de regels te overtreden als dat nodig is om een leven te redden of een misdaad te voorkomen. Wanneer haar vriendin, de dochter van een senator, vermoord wordt, is ze verplicht samen te werken met rechercheur Rhys Morgan, want anders moet ze in de diepste krochten van de hel gaan werken. Ze worstelen om een spoor te vinden terwijl meer doden vallen waarvan het lichaam dezelfde afwijkingen vertoont als hun eerste slachtoffer, dus wordt Interpolagent Quinn Kingston aan het Europese team toegevoegd. Dankzij een officieuze tactiek, zoals inbreken in het huis van de senator, komt ze samen met Rhys een doofpotoperatie van de overheid op het spoor rond een geheim genetisch onderzoeksprogramma in een ruimtestation op de planeet Draco Prime. Ze worden gewaarschuwd om ”het op te geven”; door dit dreigement wordt de zaak dodelijk. De jacht op een moordenaar en een dodelijke fancy drug, gemaakt met een buitenaards ingrediënt, brengen hen samen op een manier die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Ze zullen snel ontdekken dat de waarheid naar een hel leidt waarvan ze het bestaan niet afwisten. Ze sporen de chemicus, Gideon Smith, op die de dodelijke drug verkocht. Smith voelt zich in het nauw gedreven en geeft hen een dosis van de Nobilityformule die Dr. Anthony Lazar gecreëerd heeft in het geheime Dracoruimtestation. En hoewel Nobility hen niet doodt, verandert de formule wel hun DNA; ze zijn niet langer wat ze waren. Dreya heeft een andere kleur ogen gekregen en haar zicht is enorm sterk geworden. Ze kan micro-expressies op iemands gezicht lezen en interpreteren, een talent dat een tweesnijdend zwaard blijkt te zijn. Bovendien heeft Nobility haar ook telepathische gaven gegeven om in contact te blijven met Rhys en Quinn als ze een dierlijke vorm aannemen. Rhys is een raaf; Quinn een wolf. Ze zijn alle drie uitzonderlijk. Onmenselijk. Uitzonderlijk. Nobel. Nadat ze Nobility overleven, nemen ze Smith gevangen. Radeloos neemt hij de drug en sterft. Maar de zaak is nog niet gesloten. Een nieuw slachtoffer drijft Dreya, Rhys en Quinn naar een buitenaardse opdracht – het Dracoruimtestation in Boek 2. Het eerste wat ze willen doen, is Dr. Anthony Lazar, de schepper van Nobility, ondervragen. Het is zijn droom om het menselijk ras genetisch te veranderen en een nobeler wezen te creëren met de positieve kenmerken die in de natuur aanwezig zijn. Zijn doel is alle negatieve menselijke kenmerken, zoals hebzucht, afgunst, corruptie en jaloezie uit te schakelen en ze te vervangen door aantrekkelijker kenmerken, zoals trouw, vastberadenheid en niet-aflatende toewijding.

360.39 RUR

/ / похожие

Подробнее

Джек Марс Alles op alles


Wanneer radioactief afval door jihadisten in het midden van de nacht wordt gestolen van een ziekenhuis in New York City, roept de politie, in een panische race tegen de klok, de hulp in van de FBI. Agent Luke Stone, hoofd van een geheime elite-eenheid binnen de FBI, is de enige die kan helpen. Luke vindt al snel uit dat de terroristen een vuile bom willen produceren waarmee ze binnen achtenveertig uur een aanslag willen plegen op een onbekend maar belangrijk doelwit, ergens in de Verenigde Staten. Een kat en muis achtervolging begint, waarin de meest ervaren overheidsagenten ter wereld het opnemen tegen geraffineerde terroristen. Agent Stone ontdekt dat hij te maken heeft met een omvangrijk complot en dat het doelwit van veel groter belang is dan hij ooit had durven dromen – het gaat helemaal naar de top, tot aan de President van de Verenigde Staten. Luke wordt echter erin geluisd, zijn team wordt bedreigd en zijn familie is in gevaar. Nog nooit had er zoveel op het spel gestaan. Maar als commando in de elite-eenheid special forces, heeft Luke voor hetere vuren gestaan. En hij zal niet opgeven voordat hij de daders te pakken heeft – koste wat het kost. Keer op keer wordt hij tot zijn uiterste op de proef gesteld wanneer hij het moet opnemen tegen een leger van hindernissen en samenzweringen met een schokkende revelatie als hoogtepunt. ALLES OP ALLES – een politieke thriller vol bloedstollende actie, dramatische internationale scènes en onophoudelijke spanning – markeert het debuut van een explosieve nieuwe reeks boeken die om te verslinden zijn. Boek #2 in de Luke Stone reeks komt binnenkort uit.

0 RUR

/ / похожие

Подробнее

Jeroen Venneman Agile focus in besturing


Hoe bestuur je een wendbare organisatie, of beter, hoe bestuur je een organisatie naar een blijvende wendbare organisatie?• Ben jij lid van het Managementteam (MT) of lid van de directie die de noodzaak tot verandering in besturing ziet, die de urgentie voelt om daar iets aan te doen en gehoor hiervoor wil vinden bij de collega leden van het MT of directie? • Ben jij een coach in een organisatie die beweging richting een wendbare organisatie vooral bottom up ziet groeien, een beweging waar je de top down beweging aan toe wil voegen?. In deze pocketguide vind je een praktische methode hoe dit aan te pakken. Besturen in een steeds sneller veranderende wereld. Met de waan van de dag die vaak veel aandacht vraagt en die je kan afleiden van de te behalen resultaten. De auteurs gaan in op het operationaliseren van de strategische organisatiedoelen en daarmee het besturen van de gehele organisatie. De stellingname van dit boek is: maak scherp wat dit kwartaal bereikt moet worden om de strategische doelen te bereiken. Stuur kort cyclisch om te kunnen reageren op veranderende klantwensen of gewijzigde wet- en regelgeving. Werk samen als managementteam of directie richting dje strategische doelen en voorkom dat iedereen in de organisatie vooral een eigen doel nastreeft. Breng meer focus in de operationalisering van de strategie, minder met “brandjes” bezig zijn en meer met het voorkomen ervan. Krijg snel helder wat je medewerkers belemmert in hun werk. Lukt het om de belemmeringen in jouw organisatie snel op te lossen? De kern van deze pocketguide betreft het FOCUS- bord. Deze manier van visual management is een krachtig middel in de besturing. De toepassing ervan zorgt voor samenwerking tussen alle lagen in de organisatie, kort cyclisch sturen en focus op het behalen van de strategische doelen.

1506.86 RUR

/ / похожие

Подробнее

Блейк Пирс Voordat hij ziet


Van Blake Pierce, bestsellerauteur van EENS WEG (een #1 bestseller met meer dan 600 vijfsterren recensies), is een volgend boek verschenen in de ademloze nieuwe mysterie serie!In VOORDAT HIJ ZIET (A Mackenzie White Mystery – Boek 2), worstelt de FBI-agente in opleiding, Mackenzie White, om een goede indruk te maken op de FBI Academy in Quantico, in een poging zichzelf te bewijzen als vrouw en als nieuwkomer uit Nebraska. In de hoop dat ze alles in zich heeft wat nodig is om FBI-agente te worden en haar leven in de Midwest voorgoed achter zich te laten, wil Mackenzie gewoon onopvallend blijven en indruk maken op haar superieuren.Maar dat verandert allemaal wanneer het lichaam van een vrouw op een vuilnisbelt wordt gevonden. De moord vertoont schokkende overeenkomsten met de Vogelverschrikker Moordenaar, de zaak die Mackenzie beroemd maakte in Nebraska, en in een hectische race tegen de klok om deze nieuwe seriemoordenaar te stoppen, besluit de FBI het protocol te breken en Mackenzie een kans te geven en haar op deze zaak in te zetten.Het is een grote doorbraak voor Mackenzie, haar kans om indruk te maken op de FBI, maar de inzet is hoger dan ooit. Niet iedereen wil haar op de zaak hebben, en alles wat ze doet lijkt fout te gaan. Terwijl de druk toenneemt en de moordenaar weer toeslaat, bevindt Mackenzie zich als een eenzame drenkeling in een zee vol met ervaren agenten, en ze realiseert zich al snel dat het water haar boven het hoofd stijgt. Haar hele toekomst bij de FBI is in gevaar.Hoe stoer en vastberaden Mackenzie ook is, en hoe briljant ze ook is in het opsporen van moordenaars, deze nieuwe zaak lijkt een onmogelijke raadsel, iets wat zelfs voor haar teveel is. Ze heeft misschien niet eens tijd om de zaak op te lossen, terwijl haar eigen leven uit elkaar valt.Een donkere psychologische thriller met een adembenemende spanning, VOORDAT HIJ ZIET is het tweede boek in een meeslepende nieuwe serie met een geliefd nieuw personage wat moeilijk zal zijn om neer te leggen..Boek # 3 in de Mackenzie White Mystery-serie is binnenkort beschikbaar.

299 RUR

/ / похожие

Подробнее

Блейк Пирс Eens gelokt


“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.”–Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg)EENS GELOKT is boek #4 van de bestverkopende Riley Paige-mysteriereeks die begint met de nummer één bestseller EENS WEG (boek #1)—een gratis download met meer dan 500 vijfsterrenbeoordelingen!Op een eenzaam stuk snelweg in Delaware duiken vrouwen dood op. Sommigen waren een onverklaarbaar lange tijd vermist, terwijl anderen dood worden gevonden, hun lichamen op groteske en mysterieuze wijze tentoongesteld. Als er een patroon wordt ontdekt, wordt het de FBI duidelijk dat een zieke seriemoordenaar actief is – op slinkse wijze jagend op jonge meisjes – en dat hij nooit zal stoppen met doden.De FBI, wanhopig om de zaak op te lossen, dringt er bij Special Agent Riley Paige op aan om de zaak op te pakken. Maar de briljante Riley, die nog steeds in de greep is van eerdere zaken, heeft thuis eindelijk rust gevonden en is vastbesloten om haar dochter April weer op de been te helpen. Maar als de moorden te schokkend, te dringend worden – en als haar voormalige partner Bill contact met haar opneemt – realiseert ze zich eindelijk dat ze geen nee kan zeggen.Riley's jacht leidt haar diep in de verontrustende wereld van lifters, zwervers, vrouwen om wie niemand iets kan geven. Als ze ontdekt dat verschillende vrouwen in leven worden gehouden en dat er nog tijd is om ze te redden, realiseert ze zich dat zich door niets zal laten tegenhouden. Ze raakt geobsedeerd door de zaak en belandt op de rand van de afgrond. Riley beseft dat haar eigen leven uit elkaar valt en haar eigen kwetsbare psyche de spanning nauwelijks aankan. In een hectische race tegen de klok zal ze diep in de geest van de moordenaar moeten duiken om deze vrouwen – en zichzelf – te redden.EENS GELOKT is een duistere psychologische thriller met een hartverscheurende spanning, EENS GELOKT is boek #4 in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – dat je tot diep in de nacht aan het verhaal gekluisterd houdt.Boek #5 in de Riley Paige-serie is binnenkort verkrijgbaar.

299 RUR

/ / похожие

Подробнее

Op de Coul advies

Op basis van ruim 25 jaar ervaring biedt Johan Op de Coul advies en ondersteuning aan directies, CIO's, Hoofden ICT en andere verantwoordelijken bij vraagstukken die betrekking hebben op de inrichting, de organisatie, het beheer en het management van de informatievoorziening. Het motto waaruit wordt gewerkt is: ICT moet rendement opleveren

Werken in Een Digitale Wereld by Johan Coul De Op ...

item 5 Op De Coul, Johan-Werken In Een Digitale Wereld (UK IMPORT) BOOK NEW 5 - Op De Coul, Johan-Werken In Een Digitale Wereld (UK IMPORT) BOOK NEW. $138.47. Free shipping. See all 5 - All listings for this product. No ratings or reviews yet. Be the first to write a review. Best Selling in Nonfiction. See all . Current slide {CURRENT_SLIDE} of {TOTAL_SLIDES}- Best Selling in Nonfiction. Too ...

Werken in een digitale wereld by Johan C. op de Coul, Cees ...

Diverse technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe functies, taken en competenties. De informatie in het rapport uit 2001 is in deze nieuwe uitgave geactualiseerd en verder ontwikkeld. Ook zijn op basis van nieuwe inzichten functies nader omschreven en nieuwe functies gedefi nieerd.In dit...

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD: OP DE COUL, JOHAN: Amazon ...

Hello Select your address Best Sellers Today's Deals New Releases Electronics Books Customer Service Gift Ideas Home Computers Gift Cards Subscribe and save Coupons Sell

Werken in een digitale wereld eBook de Johan C. op de Coul ...

Lisez « Werken in een digitale wereld » de Johan C. op de Coul disponible chez Rakuten Kobo. Diverse technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe functies, taken en competenties. De informatie in het rapport...

bol.com | Werken in een digitale wereld (ebook), Johan C ...

Auteur: Johan C. op de Coul Kees van Oosterhout. Uitgever: Van Haren Publishing. Nederlands E-book 9789401802987 ... Een nieuw boek met als titel "Werken in een digitale wereld" en als ondertitel ook nog heeft meegekregen "alles over functies, taken, rollen en competenties" moet toch aandacht besteden aan cyber security . Het woord cyber heeft blijkbaar bij de auteurs nog geen intrede gedaan ...

「Werken in een digitale wereld」(Johan C. op de Coul ...

楽天KoboでJohan C. op de Coulの "Werken in een digitale wereld"をお読みいただけます。 Diverse technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe functies, taken en competenties. De informatie in het rapport...

Werken in een digitale wereld door Johan Op de Coul ...

Johan C. Op de Coul is een organisatiedeskundig die al ruim 35 jaar in de wereld van het beheer van de informatievoorziening werkzaam is. Hij heeft functies vervuld in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid. Johan is een professional op het gebied van business/IT alignment, informatiemanagement en ICT-strategie, en de inrichting, het beheer en het management van de informatievoorziening. Ervaring heeft hij opgedaan in rollen als: projectleider, applicatiemanager, servicemanager, ICT ...

Johan C. op de Coul, Werken in een digitale wereld ...

В электронной библиотеке ЛитРес можно читать онлайн бесплатно Werken in een digitale wereld от Johan C. op de Coul! Оставляйте и читайте отзывы о книге на ЛитРес!

Werken in een digitale wereld - Johan C. Op de Coul, Cees ...

Johan C. Op de Coul, Cees M. van Oosterhout Werken in een digitale wereld. het KNVI-competentiemodel: alles over functies, taken, rollen en competenties. Gedrukt boek . Genre Non-Fictie Onderwerpen Competentie (psychologie), informatiemaatschappij, Management algemeen, Technologie, Nijverheid, Ambachten, Informatica, Functieclassificatie Taal Nederlands Meer informatie Versie Eerste druk ...

Johan Op de Coul

Werken in een digitale wereld. In juni is een update van het functie-rapport van Ngi gelanceerd: het 5de functie-rapport van KNVI (voorheen: Ngi). Lees meer bij Nieuws: Het nieuwe functierapport van KNVI (voorheen: Ngi) We steunen. Partner van Hogeschool Novi Stichting Vaarwens. ir. Johan C. Op de Coul. Johan Op de Coul heeft Scheepsbouw en Informatica aan de TH Delft (later Technische ...

Werken in een digitale wereld - Johan op de Coul ...

Voordelen van bookspotdé online boekwinkelboeken op werkdagen voor 21.00 Uur besteld, morgen in huiswordt vip en bespaar tot 20% korting op boekenscherpe aanbiedingenuitstekende

Johan c op de coul werken in een - Отличный выбор!

Johan c op de coul werken in een - лучшие цены для покупки в online! Найти Johan c op de coul werken in een в лучших интернет магазинах.

Werken in een digitale wereld 1st edition | 9789401802963 ...

Werken in een digitale wereld 1st Edition by Johan C. op de Coul; Cees van Oosterhout and Publisher Van Haren Publishing. Save up to 80% by choosing the eTextbook option for ISBN: 9789401802970, 9401802971. The print version of this textbook is ISBN: 9789401802963, 9401802963.

Werken in een digitale wereld eBook: Coul, Johan C. op de ...

Werken in een digitale wereld eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.nl: Kindle Store Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven.

Studystore | Werken in een digitale wereld, Op de Coul ...

Koop Werken in een digitale wereld van Op de Coul, Johan met ISBN 9789401802963. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl

Studers | Werken in een digitale wereld, Op de Coul, Johan ...

Werken in een digitale wereld. Op de Coul, Johan . Artikelomschrijving. e-CF is een Europees erkend competentieframework dat ook in Nederland veel aandacht krijgt. Het heeft tot doel om op Europees niveau ICT-functies vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken en daarmee de arbeidsmobiliteit binnen Europa te bevorderen. Het e-CF is een 'framework' dat een beschrijving geeft van professionele ICT ...

Op De Coul, Johan-Werken In Een Digitale Wereld (UK IMPORT ...

Find great deals for Op De Coul, Johan-Werken In Een Digitale Wereld (UK IMPORT) BOOK NEW. Shop with confidence on eBay!

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de Coul, Johan, Oosterwijk, Cees: Amazon.de: Kindle-Shop Wählen Sie Ihre Cookie-Einstellungen Wir verwenden Cookies und ähnliche Tools, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern, um unsere Dienste anzubieten, um zu verstehen, wie die Kunden unsere Dienste nutzen, damit wir Verbesserungen vornehmen können, und um Werbung anzuzeigen.

bol.com | Werken in een digitale wereld | 9789401802963 ...

Werken in een digitale wereld (Hardcover). e-CF is een Europees erkend competentieframework dat ook in Nederland veel aandacht krijgt. Het heeft tot... Het heeft tot... bol.com | Werken in een digitale wereld | 9789401802963 | Johan C. op de Coul | Boeken

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD by OP DE COUL & JOHAN (Book ...

Clothing, Shoes & Accessories. Baby

Johan C. Op de Coul - AG Connect

Johan C. Op de Coul. is al sinds 1985 vanuit de KNVI (voorheen: Ngi) betrokken bij onderzoek naar IT-functies en de daarvoor benodigde competenties. Daarnaast komen inzichten uit zijn eigen beroepspraktijk. Hij is o.a. auteur van de boeken ‘Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica’ (2001) en ‘Werken in een digitale wereld’ (2018).

Werken in een digitale wereld - Johan Op de Coul;;Cees ...

Bestel Werken in een digitale wereld van Johan Op de Coul;;Cees Oosterwijk. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd

Johan C. op de Coul — lees de boeken van deze auteur ...

Lees de beste boeken van Johan C. op de Coul en bekijk de reviews van boeken en quotes uit de werken Werken in een digitale wereld

Werken in Een Digitale Wereld: Amazon.in: Op De Coul ...

Werken in Een Digitale Wereld: Amazon.in: Op De Coul, Johan, Oosterhout, Cees Van: पुस्तकें

Johan Op de Coul, Kees van Oosterhout | Werken in een ...

Koop nu "Werken in een digitale wereld" van "Johan Op de Coul, Kees van Oosterhout" / ISBN 9789401802963

Johan Op de Coul - Managementboek.nl

Johan C. Op de Coul is een organisatiedeskundig die al ruim 35 jaar in de wereld van het beheer van de informatievoorziening werkzaam is. Hij heeft functies vervuld in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid. Johan is een professional op het gebied van business/IT alignment, informatiemanagement en ICT-strategie, en de inrichting, het beheer en het management van de informatievoorziening ...

Werken in een digitale wereld, Johan Op de Coul - Hardback ...

Het heeft tot doel om op Europees niveau ICT-functies vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken en daarmee de arbeidsmobiliteit binnen Europa te bevorderen. Het e-CF Het e-CF Werken in een digitale wereld, Johan Op de Coul - Hardback - 9789401802963 | AKO boeken

Werken in een digitale wereld door Cees van Oosterhout ...

Lees “”, door Cees van Oosterhout, Johan C. op de Coul online op Bookmate – Diverse technische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe functies, taken en competenties. De informatie in het rapport uit…

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.de: Kindle-Shop

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.com.mx: Tienda Kindle

Johan Op de Coul | Boeken

Heb je vragen? Bel 085 - 065 6924 of mail naar info@boeken.nl

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.in: Kindle Store

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de Coul, Johan, Oosterwijk, Cees: Amazon.it: Kindle Store Selezione delle preferenze relative ai cookie Utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di acquisto, per fornire i nostri servizi, per capire come i nostri clienti li utilizzano in modo da poterli migliorare e per visualizzare annunci pubblicitari.

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.it: Kindle Store

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.ca: Kindle Store

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD : Johan op de Coul ...

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD by Johan op de Coul, 9789401802963, available at Book Depository with free delivery worldwide.

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van: Amazon.com.au: Kindle Store

Amazon.com.br eBooks Kindle: Werken in een digitale wereld ...

Compre o eBook Werken in een digitale wereld (Dutch Edition), de Coul, Johan C. op de, Oosterhout, Cees van, na loja eBooks Kindle. Encontre ofertas, os livros mais vendidos e dicas de leitura na Amazon Brasil

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de ...

Werken in een digitale wereld (Dutch Edition) eBook: Op de Coul, Johan, Oosterwijk, Cees: Amazon.co.uk: Kindle Store Select Your Cookie Preferences We use cookies and similar tools to enhance your shopping experience, to provide our services, understand how customers use our services so we can make improvements, and display ads.

Werken in een digitale wereld - Het KNVI Competentie Model ...

Werken in een digitale wereld - Het KNVI Competentie Model. Na vijf jaar onderzoek en schrijven, door Johan Op de Coul en Cees van Oosterhout, en met feedback van diverse vakspecialisten, is de nieuwe standaard voor informaticafuncties van de KNVI beschikbaar.

Werken in een digitale wereld (e-boek) | Johan Op de Coul ...

Werken in een digitale wereld (e-boek) door Johan Op de Coul; Kees van Oosterhout, EAN 9789401802970.

IT Service Procurement based on ISPL (e-Book) - Johan C ...

Johan C. op de Coul Uitgever Van Haren Publishing ISBN 9789087538309 Formaat ADOBE PDF met Adobe DRM Publicatiedatum November 2012 Bestandsgrootte 674052 bytes Taal Engelstalig. Tweeten. Beschrijving. ISPL, the Information Services Procurement Library, provides a framework based on best practices for the acquisition and management of ongoing services and projects. As an open standard, ISPL ...

Werken in een digitale wereld door Kees van Oosterhout ...

Werken in een digitale wereld. Kees van Oosterhout & Johan Op de Coul. Werken in een digitale wereld Werken in een digitale wereld. Kees van Oosterhout & Johan Op de Coul . e-CF is een Europees erkend competentieframework dat ook in Nederland veel aandacht krijgt. Het heeft tot doel om op Europees niveau ICT-functies vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken en daarmee de arbeidsmobiliteit ...

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD | CDON

WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD. Fortsett å handle. Til kassen. Se også. WERKEN IN EEN DIGITALE WERELD ★ ★ ★ ★ ★ (0) Skriv en anmeldelse. Bok. JOHAN OP DE COUL ...

Johan Op de Coul - Management Consultant - Organisatie ...

Bekijk het profiel van Johan Op de Coul op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Johan heeft 2 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Johan en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien.

ir. Johan C. op de Coul (Author of Beheer van de ...

ir. Johan C. op de Coul is the author of Beheer van de informatievoorziening (3.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews, published 1996)

Fokke Wijnstra De kleine prinses en de chaos in het project


De kleine prinses heeft in De kleine prinses maakt projectmanagement stoer – bewezen dat ze door haar onbevangen houding in staat is om lastige projecten te managen. Op basis van deze reputatie vraagt professor Wijsman, een vriend van haar voormalige opdrachtgever Otto de Graaf, haar om een uit de hand gelopen project verder te leiden, Project C.De kleine prinses voert opnieuw gesprekken met haar grote broer Bas Berend, professor Wijsman en neef Arthur en komt tot inzichten op het gebied van de chaostheorie en chaordische projecten, Rijnlands versus Angelsaksisch, werken op basis van vertrouwen en nog meer. Ze laat zien hoe je een project kunt leiden door het los te laten, in plaats van meer te structureren. Door de ogen van de prinses biedt dit inzichten in de dilemmas van moderne projectmanagers. Aan het eind van dit sprookje slaagt de prinses erin om Project C tot een succesvol resultaat te leiden door het verweven van deze nieuwe inzichten met traditionele denkwijzen.

2094.31 RUR

/ / похожие

Подробнее

Bert Hedeman Projectmanagement op basis van NCB versie 3 - IPMA-C en IPMA-D - 2de geheel herziene druk


Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Vanaf oktober 2016 is ook leverbaar: 978 94 018 0064 8 Projectmanagement op basis van ICB versie 4 –3de geheel herziene druk. De inhoud van dit boek sluit aan op de eindtermen van IPMA Certification voor IPMA D, IPMA C, IPMA B en IPMA PMO, versie juli 2016. Mede door de verschijning van de eerste druk van dit boek, in 2008, is de belangstelling bij projectmanagers om een training te volgen op basis van de IPMA-C of IPMA-D examens zeer sterk gegroeid. Ook is het aantal opleidingsinstellingen dat trainingen aanbiedt voor deze examens, zeer sterk toegenomen. Dit boek was het eerste en enige boek dat de volledige leerstof voor IPMA-D en IPMA-C aanbood, afgestemd op de CITO-eindtermen voor beide examens. In deze tweede druk is de inhoud aangepast aan de nieuwe CITO-eindtermen, versie 2011. Op basis van duidelijke uitspraken uit de markt is er voor gekozen om weer één boek uit te brengen dat zowel voorbereidt op het IPMA-C examen als op het IPMA-D examen. De hoofdopzet is dan ook niet gewijzigd. Wel zijn er onderwerpen weggelaten en toegevoegd, aansluitend op de nieuwe eindtermen. Bovendien wordt er nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de teksten die bedoeld zijn voor IPMA-C én IPMA-D, en de teksten die alleen aansluiten op de IPMA-C eindtermen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met projectmanagement en voor degenen die een IPMA-C of IPMA-D examen willen afleggen en zich willen laten certificeren als projectmanager. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de NCB versie 3 van IPMA-NL. Daarmee biedt dit boek een uitgebreide en grondige verkenning van het vakgebied van de projectmanager, gebaseerd op de 46 competenties die de NCB onderscheidt. Deze competenties zijn verdeeld in drie gebieden: – Technische competenties – Gedragscompetenties – Contextuele competenties De consequente structuur van alle hoofdstukken maakt dat het boek goed toegankelijk is, ondanks het grote aantal behandelde onderwerpen. De auteurs sluiten bij de nadere toelichting van de competenties aan op de in de CITO-eindtermen vermelde referentieliteratuur. In principe zijn dat de publicaties die in Nederland en België gelden als de belangrijkste projectmanagementliteratuur. Die literatuur gaat veelal slechts in op één of enkele aspecten. Een van de sterke punten van Projectmanagement op basis van NCB versie 3 is dan ook dat het totale kennisgebied van projectmanagement, met alle aspecten, in een brede samenhang aan de orde komt. Er is gekozen voor een open schrijfstijl, waardoor de inhoud goed toegankelijk is. Tekstboxen (kaderteksten) naast de hoofdtekst met praktijkvoorbeelden bieden extra verduidelijking bij de hoofdtekst. De inhoud van het boek is gereviewd door een uitgebreid team van ervaren IPMA-trainers en IPMA-gecertificeerde projectmanagers.

6207.92 RUR

/ / похожие

Подробнее

Морган Райс Een Land Van Vuur


In EEN LAND VAN VUUR (BOEK #12 IN DE TOVENAARSRING), zijn Gwendolyn en haar mensen door Romulus’ draken en zijn miljoenenleger omsingeld op de Hoge Eilanden. Alles lijkt verloren – tot er redding komt uit een onwaarschijnlijke hoek. Gwendolyn is vastberaden om haar baby terug te vinden, die verloren is op zee, en om een nieuw thuis te vinden voor haar verbannen natie. Ze reist over vreemde en exotische zeeën en moet ondenkbare gevaren, opstanden en honger doorstaan terwijl ze droomt van een veilige haven. In het Land van de Druiden ontmoet Thorgrin eindelijk zijn moeder. Hun ontmoeting zal zijn leven voorgoed veranderen, en maakt hem sterker dan ooit tevoren. Hij vertrekt op een nieuwe missie, vastbesloten om Gwendolyn te redden, zijn baby te vinden en zijn lotsbestemming te vervullen. In een epische strijd tussen draken en mensen, wordt Thor op elke mogelijke manier op de proef gesteld; terwijl hij vecht tegen monsters en zijn leven op het spel zet voor zijn broeders, ontdekt hij wat voor grote krijger hij was voorbestemd om te worden. Op de Zuidelijke Eilanden hangt Erecs leven aan een zijden draadje. Alistair, die van zijn moord word beschuldigd, moet doen wat ze kan om Erec te redden en haar onschuld te bewijzen. Er ontstaat een machtsstrijd om de troon, en Alistair zit er midden in. Haar lot, en dat van Erec, staan op het spel. Romulus is nog altijd vastberaden om Gwendolyn, Thorgrin en wie er nog over is uit de Ring te vernietigen; maar de maancyclus loopt ten einde, en zijn macht wordt op de proef gesteld. Ondertussen, in de Noordelijke provincie van het Rijk, rijst er een nieuwe held op: Darius, een 15-jarige krijger, die vastberaden is om zijn volk te bevrijden. Maar de Noordelijke hoofdstad wordt gerund door Volusia, een 18-jarig meisje, beroemd om haar schoonheid – maar ook om haar barbarische wreedheid. Zullen Gwen en haar mensen het overleven? Zal Guwayne gevonden worden? Zal Romulus overwinnen? Zal Erec het overleven? Zal Thorgrin op tijd terugkeren?EEN LAND VAN VUUR is een episch verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke machinaties, van volwassen worden, van gebroken harten, van bedrog, ambitie en verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van lotsbestemming en tovenarij. Het is een fantasie die ons meeneemt naar een wereld die we nooit zullen vergeten, en die alle leeftijden zal aanspreken.

399 RUR

/ / похожие

Подробнее

Морган Райс Voorbestemd


In VOORBESTEMD (Boek #4 van de Vampierverslagen) wordt Caitlin wakker en bevindt ze zich in een ander tijdperk. Ze is op een kerkhof, op de vlucht voor een meute dorpelingen en zoekt haar toevlucht in het eeuwenoude klooster van Assisi, op het platteland in het Italiaanse Umbrië. Daar komt ze achter haar lot en haar missie: haar vader vinden, en daarmee het oude vampierschild dat nodig is om de mens te redden.

299 RUR

/ / похожие

Подробнее

Bert Hedeman Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009


Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek is een praktisch gebruikersboek voor het dagelijks werken in projecten. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de themas behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2 Editie 2009. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de versie 2005 en de nieuwe versie 2009.De inhoud van dit boek voldoet ruimschoots aan de theoretische eisen die gesteld worden om het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg af te leggen. Dit boek is geschreven voor projectmanagers, projectleiders en teammanagers en alle andere personen die privé of in het werk betrokken zijn bij het inrichten en managen van projecten. De beschrijving van de processen en themas is gebaseerd op de PRINCE2methode. De PRINCE2-terminologie is eveneens één-op-één overgenomen. In dit boek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Verkrijgbaar in het Nederlands en Engels.

2681.76 RUR

/ / похожие

Подробнее

Морган Райс Een Troon Voor Zusters


“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.” –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) #1 Bestseller Morgan Rice komt met een onvergetelijke nieuwe fantasy serie. In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek een), willen Sophia, 17, en haar jongere zusje Kate, 15, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Als wezen, ongewenst en ongeliefd, dromen ze ervan om ergens anders op te groeien, om een beter leven te vinden, zelfs als dat betekent dat ze op straat moeten leven, in de wrede stad Ashton. Sophia en Kate, die ook elkaars beste vriendinnen zijn, steunen elkaar door dik en dun—maar ze willen allebei andere dingen uit het leven. Sophia, een romantisch, meer elegant meisje, droomt ervan om bij het hof binnen te komen en een aristocraat te vinden om verliefd op te worden. Kate, een vechter, droomt ervan om te leren zwaardvechten, om met draken te vechten en een krijger te worden. Ze worden echter verenigd door hun geheime, paranormale gave om elkaars gedachten te lezen, hun enige redding in een wereld die erop uit lijkt om hen te vernietigen. Wanneer ze beiden op een missie vertrekken en hun eigen avonturen beleven, moeten ze vechten om te overleven. Ze worden geconfronteerd met ondenkbare keuzes, keuzes die hen de hoogste macht zouden kunnen geven—of hen diep zouden kunnen laten vallen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is het eerste boek in een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, magie, tovenarij, lotsbestemming en bloedstollende actie. Een spannend boek met personages waar je verliefd op zult worden, en een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #2—EEN HOF VOOR DIEVEN—is binnenkort verkrijgbaar. “Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken om meer.” –The Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de Draken)

0 RUR

/ / похожие

Подробнее

Морган Райс Een Troon Voor Zusters


Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel. Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) #1 Bestseller Morgan Rice komt met een onvergetelijke nieuwe fantasy serie. In EEN TROON VOOR ZUSTERS (Boek een), willen Sophia, 17, en haar jongere zusje Kate, 15, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Als wezen, ongewenst en ongeliefd, dromen ze ervan om ergens anders op te groeien, om een beter leven te vinden, zelfs als dat betekent dat ze op straat moeten leven, in de wrede stad Ashton. Sophia en Kate, die ook elkaars beste vriendinnen zijn, steunen elkaar door dik en dun – maar ze willen allebei andere dingen uit het leven. Sophia, een romantisch, meer elegant meisje, droomt ervan om bij het hof binnen te komen en een aristocraat te vinden om verliefd op te worden. Kate, een vechter, droomt ervan om te leren zwaardvechten, om met draken te vechten en een krijger te worden. Ze worden echter verenigd door hun geheime, paranormale gave om elkaars gedachten te lezen, hun enige redding in een wereld die erop uit lijkt om hen te vernietigen. Wanneer ze beiden op een missie vertrekken en hun eigen avonturen beleven, moeten ze vechten om te overleven. Ze worden geconfronteerd met ondenkbare keuzes, keuzes die hen de hoogste macht zouden kunnen geven – of hen diep zouden kunnen laten vallen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is het eerste boek in een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, magie, tovenarij, lotsbestemming en bloedstollende actie. Een spannend boek met personages waar je verliefd op zult worden, en een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #2 – EEN HOF VOOR DIEVEN – is binnenkort verkrijgbaar. Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken om meer. The Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de Draken)

0 RUR

/ / похожие

Подробнее

Bert Hedeman Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2017


Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de thema’s behandeld die daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2017.Dat wil zeggen dat de beschrijving van de processen en thema’s is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk:– Expliciet onderscheid van de leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn – Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.

2681.76 RUR

/ / похожие

Подробнее

Блейк Пирс Doodsgezicht


“A MEESTERWERK VAN THRILLER EN MYSTERIE. Blake Pierce heeft op een fantastische manier personages ontwikkeld die een psychologische kant hebben die zo wel beschreven is dat het lijkt alsof we in hun hoofd zitten, hun angsten volgen en hun successen toejuichen. Dit boek zit boordevol onverwachte wendingen en houdt je tot de laatste bladzijde wakker.” –-Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg) DOODSGEZICHT is boek #1 in een nieuwe FBI thriller-reeks door USA Today bestseller-auteur Blake Pierce, wiens #1 bestseller EENS WEG (Boek #1) (een gratis download) meer dan 1.000 vijfsterrenreviews heeft gekregen. FBI Special Agent Zoe Prime heeft een zeldzame aandoening die haar ook een uniek talent geeft – ze ziet de wereld door de lens van getallen. De getallen kwellen haar, maken het haar moeilijk andere mensen te begrijpen, en hebben hun weerslag op haar mislukte romantische leven – maar tegelijkertijd laten ze haar patronen zien die geen enkele andere FBI-agent kan zien. Beschaamd houdt Zoe haar aandoening angstvallig geheim, bang dat haar collega’s erachter zullen komen. Maar wanneer een seriemoordenaar in het Midwesten toeslaat, vrouwen wurgt op afgelegen plekken, en op het eerste oog met volstrekte willekeur, staat Zoe voor het eerst in haar loopbaan voor een volledig raadsel. Is er een patroon? Kan het zijn dat er helemaal geen patroon is? Of is deze dader even geobsedeerd door nummers als zij? In een zenuwslopende race tegen de klok moet Zoe in de duivelse huid kruipen van een dader die steeds een stap verder dan zij lijkt te zijn, en hem tegenhouden voor hij zijn volgende slachtoffer maakt. Tegelijkertijd worstelt ze met haar eigen demonen, die uiteindelijk een grotere bedreiging kunnen vormen. DOODSGEZICHT, een thriller boordevol actie en spanning, is boek #1 in een meeslepende nieuwe reeks die je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek #2 en #3 in de reeks —MOORDGEZICHT en ANGSTGEZICHT – kunnen eveneens voorbesteld worden.

0 RUR

/ / похожие

Подробнее

Yvette Backer BiSL ® Next in uitvoering


Business-informatiemanagement (BIM) speelt een grote rol in de aansluiting tussen business en IT. In 2001 is voor het eerst een model beschreven voor business-informatiemanagement: BiSL® (Business information Services Library). In die tijd was er veelal sprake van watervalsgewijze systeemontwikkeling. Bovendien was de wereld nog lang niet zo gedigitaliseerd als nu en was het samenwerken als partners tussen business en IT nog maar weinig aan de orde.Vanwege de toenemende digitalisering in de wereld om ons heen is een nieuwe versie van BiSL ontwikkeld: BiSL Next. Bestuurders en managers van organisaties willen graag weten waarom een goede governance en een goed management van de informatievoorziening cruciaal zijn voor het effectief kunnen verbeteren en veranderen van de diensten van een organisatie aan haar klanten. BiSL Next, zoals beschreven in het boek ‘BiSL® Next – A Framework for Business Information Management: Improving business performance through better use of information and technology’, geeft veel aandacht aan het vergroten van het inzicht en begrip hierin. Het gaat in op het ‘waarom’ en geeft vervolgens een breed overzicht van het ‘wat’ van business-informatiemanagement. Niet alleen het management van een organisatie moet op de hoogte zijn van het belang van business-informatiemanagement en de ondersteunende rol van BiSL daarin. Het is ook prettig als de medewerkers dit kunnen vertalen naar de daadwerkelijke uitvoering: dat ze weten hoe de principes aansluiten op de dagelijkse praktijk. Dit boek biedt een overzicht van BiSL Next als geheel, gevolgd door een verdieping van de activiteiten en producten op het uitvoerende niveau om een bijdrage te leveren aan de vertaling naar de praktijk.

3651.67 RUR

/ / похожие

Подробнее
atama-avto.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить Johan C op de Coul Werken in een digitale по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте atama-avto.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки Johan C op de Coul Werken in een digitale — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.